Προσκυνήματα

Σχεδόν κάθε μήνα διοργανώνονται προσκυνήματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδος κυρίως για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ενοριτών και όχι μόνο και συγχρόνως αποκομίζοντας την ευλογία των προσκυνημάτων αυτών.