Παρακλήσεις

Παρακλήσεις στον Αρχάγγελο Μιχαήλ

 • Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017
 • Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
 • Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018
 • Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018
 • Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018
 • Πέμπτη 19 Απριλίου 2018
 • Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

 

Παρακλήσεις στον Όσιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη

 • Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017
 • Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
 • Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2019
 • Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018
 • Τρίτη 13 Μαρτίου 2018
 • Τρίτη 17 Απριλίου 2018
 • Τρίτη 8 Μαΐου 2018