Τα Τίμια Δώρα των μάγων από το Άγιον όρος στη Λάρισα

Τήν Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 ο ναός μας θά ὑποδεχθῇ τά τίμια δῶρα τά προσφερθέντα ὑπό τῶν Μάγων στόν νηπιάσαντα Κύριον ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν Ἀγίου Παύλου τοῦ Ἀγίου Ὄρους, ὅπου φυλάσσονται. Τά τίμια δῶρα θά παραμείνουν πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν μέχρι τήν Τρίτη 2 Ἰανουαρίου ὁπότε καί θά ἀναχωρήσουν.