Κύκλος Νέων Μητέρων – Επόμενη συνάντηση Σάββατο 21 Απριλίου, 17:00 μ.μ

Κύκλος Νέων Μητέρων – Επόμενη συνάντηση Σάββατο  21 Απριλίου, 17:00 μ.μ

με θέμα: “Γυναίκες: τιμή(Μυροφόρες) και απαξίωση (άλλα θρησκεύματα).”