ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ –Τελευταία συνάντηση του κύκλου Σάββατο 5 Μαϊου, 17:00 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ –Τελευταία  συνάντηση του κύκλου  Σάββατο  5 Μαϊου, 17:00 μ.μ

με θέμα: ”Δεν αρμόζει στον άνθρωπο η ασυνέπεια”